Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

WALORYZACJA KREDYTÓW

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO (UNWW)

 

Czy wiesz, że pieniądze z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego można odzyskać.

Zabezpieczenia w postaci UNWW było często stosowane przez banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych celem uzyskania wyższego kredyty niż umożliwiałaby to zdolność kredytowa.

 

Klient płaci, a ubezpieczonym pozostaje Bank.

 

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, ubezpieczenie takie, powoduje, że tylko Bank korzysta z ochrony ubezpieczeniowej i jednocześnie nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu, co stanowi rażący przypadek przerzucenia na konsumenta kosztów i ryzyka prowadzonej działalności.

W wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 24 sierpnia 2012 r. XVII AmC 2600/11 trafnie podniesiono, że zapisy nakładające na konsumentów obowiązek ponoszenia kosztów umowy ubezpieczenia w sytuacji, w której nie są oni ani stroną tej umowy ani uposażonymi z tytułu przedmiotowego ubezpieczenia, nie mogą zostać uznane za wiążące. W orzecznictwie wskazuje się, że trudno o dobitniejszy przykład nieekwiwalentności i nierównowagi pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem niż oceniane postanowienie, które pozwanemu (bankowi) przynosiło same korzyści, a powodowi jedynie obciążenie finansowe.

Nasza kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zapewniamy wszechstronne doradztwo i pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania.

 

 

WALORYZACJA KREDYTÓW

Nasza kancelaria zajmuje się również dochodzeniem roszczeń w zakresie waloryzacji kredytów bankowych, zarówno na etapie przedsądowym – prowadzenie negocjacji z bankiem, jak również na etapie sądowym – skierowanie powództwa do sądu oraz reprezentowanie naszych klientów w postępowaniu sądowym.