Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

O KANCELARII          

Radcowie prawni: Tomasz Jankowski i Wojciech Płóciennik od ponad 10 lat prowadzą kompleksowe usługi prawne w wielu dziedzinach prawa.

 

I. W zakresie prawa budowlanego Partnerzy naszej kancelarii, przez ostatnie 10 lat, w ramach szerokiego spektrum działalności, prowadzili obsługę prawną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nasza kancelaria prowadziła obsługę prawną inwestycji liniowych: autostrady A-1, A-2, A-4, dróg ekspresowych S-8 i S-14 oraz innych inwestycji na drogach o niższej kategorii o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Nadto radcowie prawni kancelarii prowadzili szereg spraw związanych z inwestycjami kubaturowymi na rzecz podmiotów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych.

W zakresie obsługi kontraktów budowlanych, naszym klientom oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne na każdym etapie realizacji inwestycji, w szczególności w zakresie spraw spornych charakteryzujących się skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym,
  • doradztwo i bieżącą obsługę prawną kontraktów budowlanych opartych o Warunki Kontraktowe FIDIC, w tym również dofinansowanych ze środków UE,
  • sporządzanie wszelkich opinii prawnych, informacji prawnych dotyczących tematyki procesu inwestycyjnego oraz procedur przewidzianych przez prawo budowlane,
  • uzyskiwanie pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, w tym również decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów związanych z procesem budowanym, m.in. o roboty budowlane, o wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i innych
  • reprezentowanie Klientów w sprawach spornych przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i innymi właściwymi organami

Zdobyte doświadczenie stawia naszą kancelarię w wąskim gronie podmiotów, specjalizujących się w doradztwie prawnym związanym z całokształtem procesu budowlanego, przeznaczonym zarówno dla instytucji publicznych jak i firm działających w sektorze budowlanym oraz osób prywatnych.

 

II. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej zespół kancelarii prowadził szereg spraw w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Kancelaria zajmowała się sprawami rozwodowymi i wiążącymi się z tym sprawami z zakresu podziału majątku dorobkowego zarówno na etapie sądowym, jak i prowadząc negocjacje między stronami sporów.

W zakresie prawa cywilnego kancelaria występowała z szeregiem pozwów przeciwko zakładom ubezpieczeń uzyskując dla swoich klientów odszkodowania i zadośćuczynienia adekwatne do poniesionych przez nich szkód i uszczerbku na zdrowiu.

  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów kancelaria rozszerzyła swoje usługi na obszar prawa bankowego. Zajmujemy się odzyskiwaniem bezpodstawnie uiszczonych składek tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) oraz sprawami związanymi z waloryzacją kredytów.

 

III. Obok specjalistycznego doradztwa, kancelaria prowadzi pełną obsługę prawną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym między innymi w zakresie problematyki organizowania i uczestnictwa w przetargach prowadzonych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Rozbudowany zespół radców prawnych, adwokatów i wspierających ich prawników zapewnia wszechstronną pomoc prawną i pozwala sprostać najtrudniejszym zadaniom, stawianym przez naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie daje rękojmię rzetelności i skuteczności udzielanych porad.

Kancelaria świadczy usługi w formach i na zasadach dostosowanych do charakterystyki Klienta oraz jego indywidualnych potrzeb, szczegółowo określanych w zawieranych umowach na obsługę prawną.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, prosimy o kontakt z kancelarią, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania, podczas którego omówimy wszelkie aspekty dotyczące ewentualnej współpracy.