Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Porady prawne

Sprawy sądowe, zastępstwo procesowe...

Więcej ...

Odbierz odszkodowanie

Odszkodowania za wypadki i wywłaszczenia...

Więcej ...

Eksperci w...

inwestycjach budowlanych...

Więcej ...

Porady prawne

Mając na uwadze szerokie spektrum problemów z jakimi zgłaszają się do nas nasi klienci oferujemy obsługę prawną w zakresie sporządzania opinii prawnych, przygotowywania pism procesowych i projektów umów, reprezentowania w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, innymi sądami i organami rozstrzygającymi spory na drodze postępowania polubownego, organami egzekucyjnymi oraz organami administracyjnymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów prowadzimy również rozmowy handlowe i rokowania z kontrahentami stosując skuteczne techniki negocjacyjne.

Nasza Kancelaria świadczy powyżej wskazaną pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.