Piotrkowska 102A, 90-004 Łódź | Tomasz Jankowski +48 505 028 137 | Wojciech Płóciennik +48 600 890 972

Porady prawne

Sprawy sądowe, zastępstwo procesowe...

Więcej ...

Odbierz odszkodowanie

Odszkodowania za wypadki i wywłaszczenia...

Więcej ...

Eksperci w...

inwestycjach budowlanych...

Więcej ...

Odbierz odszkodowanie

Prowadzimy sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowań od momentu zgłoszenia szkody do chwili uzyskania przez naszych klientów pełnego odszkodowania odpowiadającego rzeczywistemu rozmiarowi doznanego uszczerbku.

Oferujemy pomoc prawną w:

  • dochodzeniu odszkodowań za szkody spowodowane wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami przy pracy, błędami w sztuce lekarskiej,
  • dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci osoby bliskiej,
  • dochodzeniu odszkodowań za pozostałe szkody z tytułu odpowiedzialności deliktowej (m.in. zalania, pożary, kradzieże),
  • uzyskaniu dodatkowych kwot odszkodowania za wywłaszczenie i przejęcie nieruchomości, oraz pomoc w dochodzeniu zwrotu nieruchomości niewykorzystanych na cele publiczne,
  • dochodzeniu odszkodowań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów i innych zobowiązań.